Probeer uit

Bij elke leerlijn een activiteit om met de groep te doen:

Waarom Kansrijke Taal?

Leerkrachten hebben de regie over het leren en onderwijzen. Dat is wat Stichting Kansrijke Taal wil. Leerkrachten zoeken naar manieren om leerlingen invloed te geven op wat ze leren. Meer invloed betekent een hogere intrinsieke motivatie. Die kun je als kind wel gebruiken met nog een lange schoolloopbaan voor je. Van Kansrijke Taal komt daarbij een heldere structuur. Van leerkrachten komen positieve verwachtingen.