Is het mogelijk een traject Kansrijke Taal af te schrijven als methode?