Voorbeeldactiviteit: uitnodiging of mededeling 'schrijven' (groep 1-8)

Jbs Gorkum, Gorinchem

Doelen

Doelen uit de Referentieniveaus taal

 • Kan een briefje, kaart of e-mail schrijven om informatie te vragen, iemand te bedanken, te feliciteren, uit te nodigen en dergelijke (3.1.) Kan e-mails of informele brieven schrijven en daarbij meningen en gevoelens uitdrukken.
 • Voorziet een brief op de gebruikelijke plaats van datering, adressering, aanhef en ondertekening (3.)
 • Kan informatie vragen en geven (KT: vooral schriftelijk) aan instanties binnen en buiten school.(2F) (1.1.) Kan een kort bericht, en boodschap met eenvoudige informatie vragen (3.2.)
 • De informatie is zodanig geordend, dat de lezer de informatie gemakkelijk kan volgen en het schrijfdoel bereikt wordt (3.)
 • De meest bekende voegwoorden zijn correct gebruikt (3.)
 • Past woordgebruik en toon aan het publiek aan (3 2F)
 • Varieert het woordgebruik 3 (fouten met idiomatische uitdrukkingen komen nog voor3. 2F)
 • Redelijk accuraat gebruik van eenvoudige zinsconstructies (3.)
 • Besteedt aandacht aan de opmaak van de tekst (3).

Omschrijving

Leren schrijven van een (in)formele brief, bijvoorbeeld om informatie te vragen voor een project, ouders uit te nodigen etc.

Leerkrachtkaart uitnodiging/ mededeling/ brief (groep 1-8)

Kinderen schrijven in twee lessen een brief, uitnodiging of mededeling voor de ouders.

Opdrachtkaart E-mailadres aanmaken (groep 5-8)

120720.5-8.opdrkrt.emailadres.portaal.docx (1094.7 kb)

Hoe aangeboden?

In een lessenserie en toegepast. Meer informatie in de basisplanning communiceren.

Materialen

 • Brieven en enveloppen, bijvoorbeeld ontvangen door de school. De brieven zijn bedoeld om de bladspiegel te bekijken, de aanhef en afsluiting.
 • Werkkaart (groep 3-4 en 5-6)