Stichting Kansrijke Taal

Stichting Kansrijke Taal werkt met basisscholen en peuterspeelzalen aan maximale opbrengsten voor taal. Daarbij staat een betekenisgerichte inhoud en didactiek voorop. Tegelijkertijd houden we ons bezig met het verder ontwikkelen van het praktijkconcept Kansrijke Taal. De basisstructuur van het concept is het taartpuntenschema. Een structuur die houvast biedt bij het opbouwen van een rijk, veelzijdig en samenhangend taalaanbod. Resultaat: doorgaande leerlijnen van twee tot twaalf jaar die verder gaan dan De Referentiedoelen Taal. De Stichting verzorgt trainingen, onderhoudt de website Kansrijketaal.nl en de digitale leeromgeving (werkplaats) daarop. De Stichting heeft een bestuur en vijf medewerkers.