Eén leerlijn taal 4-12 jaar

Teams leren werken met Kansrijke Taal in een traject training en invoering dat ongeveer een half jaar duurt en ook kan worden gespreid over maximaal een jaar. In het traject voeren leerkrachten en schoolleiding een taalleerlijn in van 4-12 jaar. Uitzondering vormt de leerlijn Zinsbouw en grammatica die voor 9-12 jaar is. Bij de leerlijn wordt passend pedagogisch en didactisch handelen getraind. Na afronding van de leerlijn kan een team eventueel instappen in een regulier traject waarin alle leerlijnen worden ingevoerd.

Verloop van een traject

Elk traject wordt afgestemd op de visie, werkwijze en grootte van de school. De bijeenkomsten vinden plaats in het eigen schoolgebouw. Hieronder een voorbeeld van een schema voor een schooljaar.

 

 Tijd Bijeenkomst   Inhoud  

Augustus
13.00u.-17.00u.

Teambijeenkomst  Leerlijn naar keuze, bijvoorbeeld 'woordenschat'. Tussen de bijeenkomsten door vindt de invoering plaats. Zie: stappenplan.

Oktober
11.30u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.

 


Regiegroep
Teambijeenkomst 

 

December
8.30u.-12.00u.
12.00u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.


4 kl. consultaties
Regiegroep
Teambijeenkomst

 

 

Februari

12.00u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.

 

Regiegroep
Teambijeenkomst

 

Afsluiting
Inroostering en werkwijze definitef vaststellen
Evaluatiemiddelen vaststellen
Afspreken over klaarmaken laatste materialen

 

 

 

Stappenplan voor de invoering van de leerlijn

 1. Kring en instructie
  In Kansrijke Taal heeft niet de methode maar de leerkracht de regie. Een traject begint dus met veel aandacht voor lesgeven en leerkrachtgedrag. Aandachtspunt: het gedrag trainen dat het beste past bij de leerlijn.

 2. Leerlijnen vaststellen
  Het team maakt leert de basisleerlijnen Kansrijke Taal intensief kennen en doet er ervaring mee op. Daarin staan doelen, activiteiten met omschrijvingen en verwijzingen naar verdere informatie. De leerlijnen en activiteiten zijn aan te passen aan de eigen schoolsituatie.

 3. Registreren en plannen
  Kansrijke Taal heeft planningen per leerlijn die schoolspecifiek gemaakt kunnen worden. Het team werkt met registratieformulieren waarmee leerlingen en leerkrachten bijhouden in hoeverre de planning is gehaald.

 4. Zelfstandig leren
  Als de kring- en instructieactiviteiten stevig verankerd zijn, wordt duidelijk aan welke eisen de materialen voor zelfstandig leren moeten voldoen. Het team werkt deze materialen verder uit en zet een organisatie voor zelfstandig leren op.

 5. Toetsen, evalueren en zorg
  Kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld de uitslagen van Cito-toetsen) en evaluatievormen van Kansrijke Taal worden regelmatig geanalyseerd. Het team kiest, in eerste intantie samen met de trainer, interventies op basis van de analyse en stelt zo nodig leerlijnen en planningen bij.

 6. Beleid
  Ten slotte wordt Kansrijke Taal verankerd in beleid. Hoe nieuwe leerkrachten worden ingewerkt, de manier waarop en wie materialen actualiseert, toegankelijk maakt voor alle teamleden en de wijze waarop Kansrijke Taal in zorgplannen worden opgenomen, zijn voorbeelden van zaken die in het taalbeleidsplan komen.

Digitale leeromgeving

Bij de start van een traject krijgen alle leerkrachten en stagiaires van een team toegang tot de werkplaats, de digitale leeromgeving van Kansrijke Taal. Daarop tref je aan: leerlijnen, leermiddelen, lesopzetten en omschrijvingen van activiteiten, good practice, didactische aanwijzingen, ideeën voor de inrichting van werkplekken, boek- en websitesuggesties en planningen en registratieformulieren. Ook geeft de leeromgeving de mogelijkheid contact op te nemen met andere scholen die werken met Kansrijke Taal.

Opbrengsten voor leerlingen

Kort samengevat is dit wat Kansrijke Taal leerlingen oplevert:

 1. Betekenisvol en uitdagend onderwijs waarop je zelf invloed hebt.
 2. Onderwijs aansluitend bij de Referentiedoelen Taal, waarin hoge, maar realistische verwachtingen worden gesteld.
 3. Kinderen leren één van onderstaande taalinhouden:
  • Communiceren
  • Veel nieuwe woorden en de relaties daartussen
  • Lezen
  • Zinsbouw en grammatica
  • Dichten & gedichten, figuurlijke taal, spreekwoorden en gezegdes, tongbrekers
  • Kinderboeken lezen, beschouwen, verhalen maken, doen alsof
  • Kennis verwerven over interessante onderwerpen en die kennis presenteren, onderzoekend leren.

Opbrengsten voor het team

 1. Betekenisvol en uitdagend onderwijs waarop je zelf invloed hebt.
 2. Doelgericht onderwijs dat voldoet aan de Referentiedoelen Taal en ook kinderdoelen heeft geformuleerd.
 3. Vaardigheid in (Kansrijke Taal)groepslessen.
 4. Planmatig aanbod met een registratiesysteem.
 5. Vaardigheid in het regisseren van zelfstandig leren.
 6. Een doorgaande leerlijn van groep 1-8
 7. Evaluatie- en zorg activiteiten.
 8. Een regiegroep die zorgdraagt voor de voortgang van Kansrijke Taal en het beleid.

Kosten

De kosten van een traject kun je zelf berekenen:

 • Een dagdeel teambijeenkomst, regiegroep of klassenconsultaties van 3 à 4 uur kost € 550, -
 • Over elk dagdeel teambijeenkomst en regiegroep rekenen we een half dagdeel voorbereiding (€ 275, -). 
 • De voorbereiding voor klassenconsultaties wordt niet in rekening gebracht.
 • Gecombineerd met een traject kost een abonnement op de digitale werkplaats € 150, - (1-12 leerkrachten) of € 250, - (≥13 leerkrachten).
 • Dagdelen zijn vrijgesteld van btw.

De kosten van het schooljaar in het voorbeeld bedragen € 3.575, -. (exclusief klassenconsultaties).

Kansrijke Taal komt naar je toe

Eerst eens meer horen en zien? Nodig ons uit voor een informatiemiddag.