Gedichten, klankspel, figuurlijke taal

Essentie

Blauw is spelen met de taal. Met de klank, met het ritme, de melodie, rijm en ook met betekenissen in gedichten, raps, tongbrekers, uitdrukkingen en spreekwoorden. Leuk voor erbij? Leuk, maar ook essentieel als je erbij nadenkt.  Er ontgaat je een hoop als je de figuurlijke betekenis van woorden en uitdrukkingen niet begrijpt of als je de toon waarop iets wordt gezegd niet goed kunt interpreteren.

Doelen en structuur

De leerlijn gedichten, klankspel, figuurlijke taal heeft 32 activiteiten verdeeld over zeven categorieën. Sommige activiteiten zijn geschikt voor alle groepen en bouwen op in moeilijkheidsgraad. Andere zijn specifiek bedoeld voor één bepaalde leeftijdsgroep. De doelen sluiten aan bij de Referentiedoelen Taal. Mondelinge taal speelt een grote rol.

Materialen

Op de digitale leeromgeving heeft elke activiteit uit de leerlijn een eigen pagina. Daarop staat het doel, een beschrijving en de wijze van aanbieden. Daarnaast zijn bij de meeste activiteiten materialen te downloaden voor gebruik in de groep. Leerkrachtkaarten met een les(senserie)opzet, ingesproken versjes, boekentips, kaarten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, voorbeelden, leerspelen en ideeën voor attributen.

Ook handig om na te volgen en van te leren: lesverslagen van collega's die de activiteit met de groep hebben gedaan.

Ojbs De Driehoek, Dordrecht

Wanneer wat?

In een basisplanning zijn de activiteiten verdeeld over vijf perioden van zeven à acht weken. Per leerlijn wordt aangegeven of een activiteit vooral geschikt is om aan te bieden als lessenserie, toegepast in thema's en projecten of om regelmatig kort met de groep te doen. Teams kunnen op deze planning variëren. Middels registratieformulieren houden leerkrachten bij hoeveel lessen ze daadwerkelijk aan de activiteiten hebben gewijd.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering voor activiteiten Gedichten, klankspel en figuurlijke taal is circa een uur per week. Daarnaast lenen de activiteiten zich er goed voor om toe te passen in bijvoorbeeld thema's en projecten.

Probeer uit

De voorbeeldactiviteit: Lange Lijs (groep 1-4).