Is het mogerlijk één of enkele leerlijnen in te voeren?