Taal voor nu en later

Invoering van Kansrijke Taal in de organisatie

Teams in de Kinderopvang leren werken met Kansrijke Taal in een traject training en invoering dat ongeveer twee jaar duurt. Het traject is inhoudelijk vergelijkbaar met de opleiding Kansrijke Taal in de Kinderopvang maar is meer gericht op de borging in de organisatie. Daarvoor wordt een regiegroep geformeerd. Medewerkers hoeven in dit traject geen assesmentportfolio bij te houden. De twee trajecten kunnen worden gecombineerd.

Taal, pedagogiek & leeromgeving

Communiceren, wegdromen, fantaseren, de wereld om je heen ontdekken en ordenen, er woorden aan geven,  genieten van de klank en het ritme, experimenteren met het gebruik van symbolen en specifieker, van lettertekens. Pedagogisch medewerkers krijgen activiteiten aangereikt waarmee ze  kinderen in aanraking kunnen brengen met allerlei vormen van taalgebruik. Zij stimuleren de kinderen om zich er verder in te ontwikkelen en leren pedagogische handelswijzen die bij de activiteiten passen. Medewerkers leren vooral ook om in te gaan op initiatieven van kinderen en deze uit te buiten. Ook de spel- en leeromgeving, die gedurende de opleiding wordt aangepast, is een middel om de taalontwikkeling te stimuleren. Doel van dit alles is kinderen nu plezier te laten hebben in taal en ook vast te werken aan de benodigde taalvaardigheid later.

Acht bijeenkomsten in de organisatie

Het traject Kansrijke Taal bestaat uit acht bijeenkomsten en een aantal regiegroepbijeenkomsten voorafgaand of na de teambijeenkomsten. Tussen de bijeenkomsten doen de medewerkers de besproken en getrainde Kansrijke Taalactiviteiten met hun kinderen. Na elke bijeenkomst komen daar nieuwe activiteiten bij. Tijdens de opleiding is samenwerken in het team belangrijk . De opleiding wordt daarom incompany aangeboden waarbij de bijeenkomsten plaatsvinden in het eigen gebouw. Voor pedagogisch medewerkers die alleen met baby's werken, is de opleiding iets minder intensief. Als een organisatie dat wenst, kunnen groepsconsutaties worden afgesproken zodat te trainer adviezen kan geven op wat zij of hij waarneemt in de groepen.

Borging en aansluiting op de basisschool

Een regiegroep zorgt voor de continuïteit en borging van Kansrijke Taal als het traject is afgerond en werkt nieuwe medewerkers in. Als er een basisschool verbonden is aan de Kinderopvang die ook werkt met Kansrijke Taal, wordt met de regiegroep gewerkt aan doorgaande taalleerlijnen van 0 - 12 jaar.

Kosten

Traject van twee jaar: € 8.750, - exclusief eventuele groepsconsultaties (€ 550, - per dagdeel) en het aanleggen van een portfolio per medewerker (zie opleiding).

Dagdelen zijn vrijgesteld van btw. De maximale groepsgrootte is 23 deelnemers.

Kansrijke Taal komt naar je toe

Eerst eens meer horen en zien? Nodig ons uit voor een informatiemiddag.