Wat is Kansrijke Taal?

Kansrijke Taal combineert talige inhoud en pedagogisch & didactisch handelen met een rijke leeromgeving tot één praktijkconcept voor de basisschool. Drie-in-één dus.

 

Woordtrap

 

Huidige taalmethode te beperkt?

Hebben de leerlingen genoeg van de invuloefeningen? Vinden ze taal maar saai? En heb je als leerkracht zelf ook weleens het idee dat je meer met taal zou kunnen dan het boek van bladzijde 1 tot 251 doorwerken maar wil je ook ook absoluut niet terug naar de stencilmachine?

 

Met Kansrijke Taal hebben leerkrachten hebben de regie over het leren en onderwijzen. Leerkrachten zoeken naar manieren om leerlingen invloed te geven op wat ze leren. Meer invloed betekent een hogere intrinsieke motivatie en die kun je als kind wel gebruiken met nog een lange schoolcarrière in het vooruitzicht. Van Kansrijke Taal komt een heldere structuur, van leerkrachten positieve verwachtingen.

Kies Kansrijke Taal als alternatief

Kansrijke Taal biedt een volwaardig alternatief voor een taalmethode met taallessen, korte activiteiten en activiteiten voor zelfstandig leren. Maar er is meer. Kansrijke Taal versterkt de taal die nodig is bij wereldoriëntatie en zaakvakken (begrijpend lezen) maar laat deze ondergeschikt aan het hoofddoel van de vakken. Tenslotte biedt Kansrijke Taal taal voor gebruik in kring, thema's, projecten, schoolkrant, excursies, spel en feesten.

Al deze taal is opgenomen in acht doorgaande leerlijnen van groep 1-8. (Kansrijke Taal heeft geen spelling en handschriftontwikkeling in het aanbod opgenomen. Daarvoor gebruiken scholen een aparte methode).

Leerkracht centraal

Als de leerkracht de regie krijgt over het taalonderwijs, maakt dat de pedagogische en didactische vaardigheden heel belangrijk. In Kansrijke Taal gaat de meeste aandacht uit naar kring- en instructievaardigheden. Hebben kinderen ervaring met bepaalde activiteiten, dan voeren zij deze zoveel mogelijk zelfstandig of in een groepje uit. Het directe instructiemodel (DIM) is één van de modellen waarop de klassenorganisatie en differentiatie vorm kan krijgen.

Rijke leeromgeving

Tijdens kring en instructe maken leerlingen een deel van de leermiddelen voor zelfstandig leren. Zij ontwerpen een ideekaart voor een spreekwoordenposter, spreken gedichten in die anderen later kunnen beluisteren, schrijven een interessant woordenboek over ridders en kastelen, helpen toekomstige klasgenoten op weg bij het samenstellen van een woordpiramide, et cetera. De inrichting van werkplekken of hoeken krijgt ruimschoots aandacht in een traject en ook de omgeving van de school wordt bij het taalonderwijs betrokken.

Combinatie met methode ook mogelijk

Het is ook goed mogelijk Kansrijke Taal te combineren met een taalmehode. Voer bijvoorbeeld alleen de leerlijn woordenschat in, maak een combinatie van de leerlijnen rond begrijpend lezen (interessante onderwerpen, kinderboeken & verhalen, gedichten) of maak een eigen verdeling methode Kansrijke Taal. Kansrijke Taal denkt er graag over mee.

Visie en onderbouwing

Download de documenten visie en onderbouwing rechtsonder op de pagina.

Taartpuntenschema

Het taartpuntenschema met acht leerlijnen.

"Je ziet de negatieve houding omslaan in een positieve"

"Omdat we een nieuwe school zijn komen er ook oudere kinderen nieuw naar onze school. Het valt op dat zij vaak binnenkomen met een negatieve houding tegenover taal. Taal betekent een boek en een werkboek waarin je lesjes moet invullen en dat is vervelend. Door de veelzijdige activiteiten van Kansrijke Taal zie je de negatieve houding omslaan in een positieve. We bestaan nog te kort om resultaten van Cito-eindtoetsen te kunnen leveren maar als je ziet wat ze allemaal leren, krijgen we de indruk dat kinderen daardoor hoge prestaties leveren op taalgebied."
Robert Everink, directeur Bbs Los Hoes Haaksbergen

Onderbouwing

Onderbouwing van het aanbod Kansrijke Taal.

Visie Kansrijke Taal

De visie van Kansrijke Taal op taalinhouden, leren en didactiek en hoe leraren en leerlingen hierbij betrokken zijn.