Voorbeeld: pieken & dalen (groep 5-8)

Doelen

 

Doelen uit de Referentieniveaus taal

 • Een eenvoudig, voorgelezen of verteld verhaal begrijpen (1.2)
 • Kan (jeugd)literatuur herkennend lezen (2.2 2F)
 • Kan de ontwikkeling van de hoofdpersoon beschrijven (2.2 2F)
 • Een geschiedenis in chronologische volgorde kunnen navertellen (2.2 niveau 2F). 

  

Overige doelen

 • Plezier beleven aan verhalen
 • De bovengenoemde structuurelementen beeldend leren weergeven. 

Omschrijving

Kinderen maken een poster met de grafiek van de leeuw en het konijntje van een eigen verhaal of van een kinderboek. De grafiek geeft het verloop weer van de status van de hoofdpersonen door het verhaal heen. De horizontale as is het tijdsverloop in het boek.  Hoe verder de curve boven deze lijn uitkomt, hoe meer de hoofdpersoon is als een leeuw. Hoe verder de curve onder de lijn getekend wordt, hoe meer de hoofdpersoon is als een konijntje.

Eerst oefenen met de groep en op het bord zodat iedereen goed in de gaten krijgt wanneer een personage is als een konijntje en wanneer als een leeuw. Als je op deze manier de structuur van het verhaal kunt doorzien, wordt het makkelijker om zelf verhalen te maken: je kunt met de status van je hoofdpersonen gaan spelen. Dit oefenen kan ook worden gedaan als onderdeel van andere activiteiten verhalen maken (vertelplaten, in moeilijkheden, stapelverhaal, begin-midden-eind).

Hoe aangeboden?

In een lessenserie. Meer informatie in de basisplanning kinderboeken en verhalen.

Voorbeelden

De GVR is als een leeuw als hij 's nachts door de straten loopt omdat hij zo groot is en veel dingen kan die mensen niet kunnen: verschrikkelijk hard lopen, ongelooflijk goed horen en dromen mengen. Onder de reuzen is hij een konijntje: hij wordt gepest.

 

Harry Potter is als een konijntje als hij door de Duffelingen wordt opgesloten en weinig te eten krijgt. Maar soms is hij ook als een leeuw, als hij ze bang maakt met zijn toverspreuken. 

Materialen

 • Kinderboek waarin de hoofdpersoon op verschillende momenten een verschillende status heeft
 • Werkkaart
 • Digitaal schoolbord
 • Vellen A3 papier
 • Pastelkrijt of stiften
 • Eventueel de ideekaart gezichtsuitdrukkingen.