Leerlijnen in taartpunten

De zes taartpunten in het taartpuntenschema Kansrijke Taal verbeelden de taalessenties die het concept Kansrijke Taal onderscheidt.

Taartpuntenschema

Acht leerlijnen

Elke taalessentie heeft een eigen leerlijn van 4-12 jaar met doelen, 20 tot 60 activiteiten inclusief materialen en een planning. De taalessentie ‘Omgaan met regels vormt een uitzondering; daar horen drie leerlijnen bij.

  1. Communiceren
  2. Technisch lezen (voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet)
  3. Woordenschat
  4. Zinsbouw en grammatica
  5. Gedichten, klankspel, figuurlijke taal
  6. Kinderboeken en verhalen
  7. Interessante onderwerpen
  8. Taal vormgeven.

Begrijpend lezen heeft geen aparte leerlijn maar wordt geleerd daar waar het betekenis heeft voor kinderen. Dat is in de leerlijn interessante onderwerpen (groene taartpunt), bij activiteiten rond kinderboeken en verhalen (gele taartpunt), bij activiteiten gedichten en figuurlijk gebruikte taal (blauwe taartpunt) en ten slotte tijdens schriftelijke communicatie (rode taartpunt). Binnen Kansrijke Taal worden elf doelen begrijpend lezen onderscheiden die in de verschillende activiteiten aan bod komen.

Voor spelling en handschriftontwikkeling biedt Kansrijke Taal geen leerlijnen. Scholen gebruiken hiervoor een methode. 

Abonnees van de digitale werkplaats (het besloten gedeelte van de site) downloaden de leerlijnen van de website.

Begrijpend lezen en Kansrijke Taal

Toelichting per leerlijn en een overzicht van doelen en activiteiten.

Strategieen begrijpend lezen

Bekijk ook het overzicht van gebruikte strategieen begrijpend lezen en stellen binnen de leerlijn Interessante onderwerpen.