Hoe past voorbereidend-, aanvankelijk- en voortgezet technisch lezen in Kansrijke Taal?

Technisch lezen is één van de acht leerlijnen Kansrijke Taal en bestaat uit de fasen:

  • Voorbereidend lezen (peuters, groep 1-2)
  • Aanvankelijk lezen (groep 2-4)
  • Voortgezet lezen (groep 4-8)

De leerlijn heeft 60 activiteiten geordend in 23 kernen met een vergelijkbaar doel. Bij de leerlijn hoort een basisplanning. Het door de PO-Raad geadviseerde aantal uren voor lezen per leerjaar wordt in deze planning gevolgd. 

Voorbereidend lezen is gericht op het ontdekken van het lezen, het leren van de letters, en een aantal wetmatigheden van lezen en van teksten.       

Kinderen vanaf groep 2 à 3 leren lezen volgens een gestructureerde opbouw waarin ruimte is om eigen teksten en zelf uitgekozen teksten te gebruiken.

Voortgezet technisch lezen is gericht op het onderhouden van de leesvaardigheid en het verhelpen of verminderen van specifieke leesproblemen. Deze kunnen worden geanalyseerd met landelijke toetsen en met het leesonderzoek, een Kansrijke Taaltoets.

Meer over evalueren & toetsen