Dit is ons plan: Kansrijke Taal 2.0, een nieuwe website, interactief voor leerkrachten & leerlingen

19 april 2018

 

Het is tijd voor een update van Kansrijke Taal. Daarbij hebben we je hulp nodig. Het besloten gedeelte van de site, de werkplaats, raakt verouderd en is niet interactief. Soms zijn die documenten iets te diep weggestopt vooral als je nog niet veel ervaring hebt met Kansrijke Taal. Leerlingen hebben op de website niets te zoeken. Leerkrachten halen de materialen er voor hen af.


Online plannen & sneller vinden

Daarom doe we dit voorstel: we transformeren Kansrijke Taal tot een interactieve applicatie. We beginnen met de aanbodmodule. Daarin kun je online een persoonlijke of op de bouw afgestemde planning maken die rekening houdt met de leerlijnen die je wilt plannen. Je kunt activiteiten uit de voorbeeldplanning verschuiven, inkorten of verlengen en aanpassen aan een thema. Ook eigen activiteiten toevoegen wordt mogelijk. Vanuit de planning kun je online registreren en vind je direct alle materialen en documenten die je per activiteit nodig hebt (in pdf-formaat). Alle inhoud van huidige website zul je terugvinden in de nieuwe applicatie. Je kunt ‘m ook op een tablet bekijken.

 

WoordenschatApp voor leerlingen

Er komt een applicatie voor leerlingen waarmee ze zelfstandig kunnen werken. Zoals jullie van Kansrijke Taal gewend zijn, blijven de lessen belangrijk en daarmee de rol van de leerkracht als instructiegever.  Maar soms was die rol wat te intensief en daarom komt er meer gelegenheid voor leerlingen om zelfstandig en online lesstof te verwerken en verder te gaan waar de lessen zijn opgehouden. Leerlingen doen dit soms individueel maar er zullen ook veel interactiemogelijkheden worden verwerkt in de apps. Kleuters laten we vooral de wereld ontdekken zonder laptop of tablet. Er zullen voor hen wel nieuwe interactieve mogelijkheden worden gebouwd voor het digitale schoolbord. Er komen apps per leerlijn. We beginnen met woordenschat.

 

Kansrijke Taallicentie

Dit alles kan niet worden gebouwd en onderhouden voor de prijs van een huidig abonnement op Kansrijke Taal. Daarom stellen we een nieuwe constructie voor. We bieden scholen de mogelijkheid een licentie aan te gaan per schooljaar.  De prijzen zijn afhankelijk van het aantal leerlingen.  De minimale licentieduur is twee schooljaren en daarna wordt de licentie (zonder opzegging) automatisch verlengd per schooljaar.

 

Kosten per schooljaar:

75 <= leerlingen € 500, -

76 – 150 leerlingen € 1.000, -

151 – 225 leerlingen € 1.500, -

>= 226 leerlingen € 2.000, -

 

De prijzen zijn exclusief btw. De abonnementskosten voor Kansrijke Taal vervallen voor scholen die voor een licentie kiezen.

Bij een bedrag van minimaal € 40.000, - (voor 2 jaar) kunnen we van start en onderstaande planning halen. Met een hoger bedrag kan er sneller worden gebouwd.


Reactie voor 1 juni

Om te zorgen dat de leekrachten- en woordenschatapp op tijd af is, beginnen we half juni met bouwen. Daarom horen we graag voor 1 juni of je als school kiest voor een licentie. Dat kan via een mail (moniquehansma@kansrijketaal.nl), telefonisch (06 124 15 660) of via het formulier op KansrijkeTaal.nl  en sturen we bij een positief besluit voor half juni een licentieovereenkomst.

 

De goede toegankelijkheid en doorzoekbaarheid maakt Kansrijke Taal 2.0 ook geschikt voor scholen zonder of met weinig ervaring met Kansrijke Taal. Waar we mee willen zeggen: zegt het voort.

 

Klankbordgroep van leerkrachten en leerlingen

Om de applicatie goed af te stemmen op leerkrachten én leerlingen stellen we een klankbordgroep samen. Hebben jij, collega’s of leerlingen belangstelling om te reageren, aanvullende ideeën te geven, uit te proberen of illustraties te leveren, dan ontvangen we graag een mail of telefoontje (zie boven).

 

Dit gebeurt er met de huidige website

De huidige website blijft online tot 1 augustus 2019. Besluit je als school niet voor een licentie te kiezen of wordt het minimale bedrag niet gehaald dan is er tot die datum tijd om alle informatie van de website te halen die je nodig hebt. Na 1 augustus 2019 is de huidige website niet meer bereikbaar.

 

Download de pdf in de rechterkolom voor alle informatie inclusief tijdpad.

Tijdpad Kansrijke Taal 2.0

1 januari 2019 is Kansrijke Taal 2.0 voor leerkrachten online, inclusief planningsApp. 1 juni 2019 volgt de woordenschatApp. Zie voor het volledige tijdpad en de informatie over de nieuwe interactieve website voor leerlingen en leerkrachten het document Kansrijke Taal 2.0 in pdf-formaat.

Abonneer je op de nieuwsbrief

Schrijf je vrijblijvend in voor onze nieuwsbrief. Uitschrijven kan door een e-mail te sturen maar info@kansrijketaal.nl

Spelen met taal

Leuk tussendoor en je leert er ook van: spelen met woorden. Help ons de verzameling niemen, tongbrekers en onderweg gevonden taal uit te breiden. Palindromen van ojbs De Ieme in Veghel.