Taal voor nu en later

Opleiding Kansrijke Taal voor de Kinderopvang 0-4 jaar

Vanaf het schooljaar 2012-2013 is er een opleiding Kansrijke Taal voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0 tot 4 jaar. De opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).

Taal, pedagogiek & leeromgeving

Communiceren, wegdromen, fantaseren, de wereld om je heen ontdekken en ordenen, er woorden aan geven,  genieten van de klank en het ritme, experimenteren met het gebruik van symbolen en specifieker, van lettertekens. Pedagogisch medewerkers krijgen activiteiten aangereikt waarmee ze  kinderen in aanraking kunnen brengen met allerlei vormen van taalgebruik. Zij stimuleren de kinderen om zich er verder in te ontwikkelen en leren pedagogische handelswijzen die bij de activiteiten passen. Medewerkers leren vooral ook om in te gaan op initiatieven van kinderen en deze uit te buiten. Ook de spel- en leeromgeving, die gedurende de opleiding wordt aangepast, is een middel om de taalontwikkeling te stimuleren. Doel van dit alles is kinderen nu plezier te laten hebben in taal en ook vast te werken aan de benodigde taalvaardigheid later.

Acht bijeenkomsten in de organisatie

De opleiding Kansrijke Taal bestaat uit acht bijeenkomsten en een aantal groepsconsultaties gespreid over twee school- of kalenderjaren. Daarnaast zijn de pedagogisch medewerkers ongeveer 100 uur bezig met opdrachten. Alle inspanningen worden meteen beloond. Direct na de eerste bijeenkomst gaan de medewerkers de besproken en getrainde Kansrijke Taalactiviteiten namelijk doen met hun kinderen. En elke bijeenkomst komen daar nieuwe activiteiten bij. Tijdens de opleiding is samenwerken in het team belangrijk . De opleiding wordt daarom incompany aangeboden waarbij de bijeenkomsten plaatsvinden in het eigen gebouw. Voor pedagogisch medewerkers die alleen met baby's werken, is de opleiding iets minder intensief. 

Certificaat

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat. Om het certificaat te behalen bewijzen medewerkers met een portfolio dat zij zich de Kansrijke Taalactiviteiten hebben eigen gemaakt en op een pedagogisch verantwoorde manier aanbieden. Daarnaast geldt een 75% aanwezigheidsplicht. 

Borging en aansluiting op de basisschool

Het is mogelijk de opleiding te verbinden aan een invoeringstraject Kansrijke Taal. Dan wordt tijdens de opleiding een regiegroep geformeerd die zorgt voor de continuïteit en borging van Kansrijke Taal als de opleiding is afgerond en die nieuwe medewerkers inwerkt. Als er een basisschool verbonden is aan de Kinderopvang die ook werkt met Kansrijke Taal, wordt met de regiegroep gewerkt aan doorgaande taalleerlijnen van 0 - 12 jaar.

Kosten

Traject van twee jaar: € 10.400, - inclusief groepsconsultaties; uitbreiding mogelijk met regiegroep bijeenkomsten en/of extra groepsconsultaties (€ 550, - per dagdeel).

Het traject is vrijgesteld van btw. De maximale groepsgrootte is 23 deelnemers.

Kansrijke Taal komt naar je toe

Eerst eens meer horen en zien? Nodig ons uit voor een informatiemiddag.