(Referentie)doelen

In Kansrijke Taal hebben we de doelen expliciet gemaakt.

  • Doelen zijn beschreven per activiteit of per categorie activiteiten in de leerlijnen.
  • Bij diverse activiteiten zijn eveneens doelenkaarten voor de leerkracht beschikbaar.
  • De zes taalessenties omvatten alle Kerndoelen Nederlands, spelling uitgezonderd.
  • Indien van toepassing zijn de taken en kenmerken van de taakuitvoering zoals vermeld in het Referentiekader taal en rekenen aan de doelen toegevoegd (niveau 1F en 1S).

Kinderdoelen

De doelen per leerlijn zijn ook geformuleerd op kindniveau. De doelen zijn geordend op categorie in de leerlijn. De leerkracht kiest de doelen bij een activiteit in een bepaalde categorie en kan daarna alleen of samen met de kinderen criteria vaststellen bij een doel. "Wanneer is het goed?" (Een selectie van) de doelen kan ook worden gebruikt voor het portfolio. Kinderen verzamelen dan bewijzen bij de doelen.

Referentiedoelen Taal

Het Referentiekader Taal en Rekenen, waarmee scholen sinds augustus 2010 rekening moeten houden, is te downloaden van www.taalenrekenen.nl, een website gecoördineerd door SLO. Het document De Referentiedoelen in Kansrijke Taal geeft een overzicht van hoe de Referentiedoelen taal worden nagestreefd met de lessenseries en activiteiten Kansrijke Taal.

Kerndoelen Nederlands

Bekijk ook het document Kerndoelen en Kansrijke Taal dat een overzicht geeft met welke activiteiten en lessen Kansrijke Taal aan welke Kerndoelen wordt gewerkt. 

Leerlijnen

Abonnement op de werkplaats? Bekijk de leerlijnen met verwijzingen naar De Referentiedoelen Taal.

Kansrijke Taal & kwaliteit

Uiteenzetting van de in Kansrijke Taal ingebouwde kwaliteitswaarborgen.