Taal in kinderopvang & peuterspeelzalen

Opleiding Kansrijke Taal voor de Kinderopvang 0-4 jaar

Vanaf het schooljaar 2012-2013 is er een opleiding Kansrijke Taal voor pedagogisch medewerkers die werken met kinderen van 0 tot 4 jaar. De opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen van Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).

Traject training en invoering

Inhoudelijk vergelijkbaar met de opleiding Kansrijke Taal is het traject training en invoering voor de Kinderopvang en voor peuterspeelzalen. Het verschil is dat dit traject meer gericht is op de borging in de organisatie. Daarvoor wordt een regiegroep geformeerd. Medewerkers hoeven in dit traject geen assesmentportfolio bij te houden. De twee trajecten kunnen worden gecombineerd.

Kansrijke Taal komt naar je toe

Eerst eens meer horen en zien? Nodig ons uit voor een informatiemiddag.