Taal schoolbreed

Het aanbod Kansrijke Taal omvat alle taal in school: 

  • taal in de taallessen
  • taal toegepast in: andere vormingsgebieden (wereldoriëntatie, zaakvakken, kunstzinnige vorming, sociaal emotionele ontwikkeling), in kring, werkstukken, spreekbeurten, excursies, kamp e.a.
  • taal tussendoor (in de basisplanningen ‘kort en regelmatig’ genoemd).

De drie wijzen waarop taal terug te vinden is op het schoolrooster zijn herkenbaar in de basisplanningen bijhorend bij de leerlijnen en ook in de perioderoosters en waar ze schoolspecifiek worden ingeroosterd.

Basisplanningen

Download de basisplanningen in de werkplaats (alleen voor leden).