•Op welke manier wordt aandacht besteed aan taalbeschouwing in Kansrijke Taal?