Communiceren

Essentie

Het rood in het taartpuntenschema staat voor de leerlijn communiceren. Overbrengen wat je bedoelt, hoe moeilijk! Het kan beginnen met het navertellen van de gebeurtenissen van de dag. Daarna wordt in de leerlijn steeds meer van kinderen gevraagd, zoals bijvoorbeeld je klasgenoten met argumenten overtuigen dat een oppasrobot zijn werk net zo goed kan doen als je ouders. Veel mondelinge taal dus, een taalinhoud die vaak dreigt onder te sneeuwen, maar ook schriftelijke: schrijven voor de schoolkrant, een kaartje sturen aan je opa.

Doelen en structuur

De leerlijn communiceren heeft 22 activiteiten verdeeld over vijf categorieën. Sommige activiteiten zijn geschikt voor alle groepen en bouwen op in moeilijkheidsgraad. Andere zijn specifiek bedoeld voor één bepaalde leeftijdsgroep. De doelen sluiten aan bij de Referentiedoelen Taal. Mondelinge taal speelt een grote rol. 

Materialen

Op de digitale leeromgeving heeft elke communicatieactiviteit een eigen pagina. Daarop staat het doel, een beschrijving en de wijze van aanbieden. Daarnaast zijn bij de meeste activiteiten materialen te downloaden voor gebruik in de groep. Leerkrachtkaarten met een les(senserie)opzet, kaarten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, voorbeelden, leerspelen en ideeën voor attributen.

Ook handig om na te volgen en  van te leren: lesverslagen van collega's die de activiteit met de groep hebben gedaan.

Wanneer wat?

In een basisplanning zijn de activiteiten verdeeld over vijf perioden van zeven à acht weken. Per leerlijn wordt aangegeven of een activiteit vooral geschikt is om aan te bieden als lessenserie, in te zetten als de noodzaak tot communiceren in school zich voordoet (telefoon opnemen, briefje naar ouders) of om regelmatig kort met de groep te doen. Teams kunnen op deze planning variëren. Middels registratieformulieren houden leerkrachten bij hoeveel lessen ze daadwerkelijk aan de  communicatieactiviteiten hebben gewijd.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering voor activiteiten communiceren is circa een uur per week. Daarnaast lenen communicatieactiviteiten zich er goed voor om toe te passen in bijvoorbeeld thema's en projecten.

Probeer uit

De voorbeeldactiviteit: een brief, e-mail, mededeling of uitnodiging 'schrijven' (groep 1-8).