Kinderboeken & verhalen

Essentie

In de gele taartpunt draait het om kinderboeken en verhalen. Opgaan in een
verhaal, maar ook de speciale eigenschappen en structuur van verhalen ontdekken en vervolgens zelf verhalen schrijven. Deze taartpunt brengt kinderen naar onbekende werelden.

Doelen en structuur

De leerlijn kinderboeken en verhalen heeft 37 activiteiten verdeeld over zes categorieën. Sommige activiteiten zijn geschikt voor alle groepen en bouwen op in moeilijkheidsgraad. Andere zijn specifiek bedoeld voor één bepaalde leeftijdsgroep. De doelen sluiten aan bij de Referentiedoelen Taal. Belangrijk zijn begrijpend lezen en stellen, literatuurbeschouwing en het ontwikkelen van verbeeldingskracht.

't Drompeltsje Tijnje

Materialen

Op de digitale leeromgeving heeft elke activiteit uit de leerlijn een eigen pagina. Daarop staat het doel, een beschrijving en de wijze van aanbieden. Daarnaast zijn bij de meeste activiteiten materialen te downloaden voor gebruik in de groep. Leerkrachtkaarten met een les(senserie)opzet, kaarten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, voorbeelden, boekentips en ideeën voor attributen.

Ook handig om na te volgen en van te leren: lesverslagen van collega's die de activiteit met de groep hebben gedaan.

Wanneer wat?

In een basisplanning zijn de activiteiten verdeeld over vijf perioden van zeven à acht weken. Per leerlijn wordt aangegeven of een activiteit vooral geschikt is om aan te bieden als lessenserie, te  koppelen aan thema's, projecten of de Kinderboekenweek of regelmatig kort te doen. Teams kunnen op deze planning variëren. Middels registratieformulieren houden leerkrachten bij hoeveel lessen ze daadwerkelijk aan  de activiteiten hebben besteed.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering voor activiteiten in de leerlijn Kinderboeken en verhalen is voor kleuters circa anderhalf uur per week. Groep 3-8 besteedt een uur per week aan de leerlijn. Daanaast lenen de activiteiten zich er goed voor om toe te passen in bijvoorbeeld thema's en projecten en om te gebruiken tijdens de Kinderboekenweek.

Probeer uit

De voorbeeldactiviteit: pieken en dalen (groep 5-8).