Taal vormgeven

Essentie

In de oranje taartpunt past de leerlijn taal vormgeven. Onderzoek naar de essentie van symbooltekens en de relatie tussen lettertekens en hun betekenis. Ook de relatie tussen vormgeving van een tekst en betekenis komt aan bod. Dat heeft veel met begrijpend lezen en stellen te maken. Hoe deel je een tekst in alinea's bijvoorbeeld, en welke kopjes zet je erboven?

Doelen en structuur

De leerlijn taal vormgeven heeft 25 activiteiten verdeeld over drie categorieën. Sommige activiteiten zijn geschikt voor alle groepen en bouwen op in moeilijkheidsgraad. Een behoorlijk aantal activiteiten komt ook voor in andere leerlijnen. Binnen deze leerlijn ligt dan de nadruk op de vormgeving en afwerking. Andere zijn specifiek bedoeld voor één bepaalde leeftijdsgroep. Waar mogelijk sluiten de doelen aan bij de Referentiedoelen Taal. Belangrijk zijn leren omgaan met symbolen, begrijpend lezen, stellen en expressie.

Materialen

Op de digitale leeromgeving heeft elke activiteit uit de leerlijn een eigen pagina (nog in ontwikkeling). Daarop staat het doel, een beschrijving en de wijze van aanbieden. Daarnaast zijn bij de meeste activiteiten materialen te downloaden voor gebruik in de groep. Leerkrachtkaarten met een les(senserie)opzet, kaarten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, voorbeelden, boekentips en ideeën voor attributen.

Wanneer wat?

In een basisplanning zijn de activiteiten verdeeld over vijf perioden van zeven à acht weken. Per leerlijn wordt aangegeven of een activiteit vooral geschikt is om aan te bieden als lessenserie, te koppelen aan thema's, projecten of regelmatig kort te doen. Teams kunnen op deze planning variëren. Middels registratieformulieren houden leerkrachten bij hoeveel lessen ze daadwerkelijk aan de activiteiten hebben besteed.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering voor activiteiten in de leerlijn taal vormgeven is circa een half uur per week. Daarnaast lenen activiteiten vormgeven zich er goed voor om toe te passen in bijvoorbeeld thema's en projecten.