Technisch lezen

Essentie

Met de leerlijn technisch lezen leren kinderen correct en vlot lezen.

Doelen en structuur

De leerlijn technisch lezen (voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet) heeft 60 activiteiten verdeeld over 23 kernen. Elke kern heeft eigen doelen.

Kleuters doen voorbereidende activiteiten (kern 1 t/m 6) waarin ze de functies van teksten ontdekken. Zij leren daarnaast de letters en enkele woorden. Bij het aanvankelijk lezen (kern 7 t/m 20) ligt de nadruk eerst op het zorgvuldig lezen van woorden, woorden analyseren en letterklanken synthetiseren. Vanaf groep 4 wordt het leestempo belangrijker en ook de intonatie. In de bovenbouw besteden leerlingen met diverse activiteiten (kern 12 t/m 23) aandacht aan het op peil houden en waar nodig verbeteren van de leesvaardigheid.

Materialen

Op de digitale leeromgeving heeft elke leesactiviteit een eigen pagina. Daarop staat het doel, een beschrijving en de wijze van aanbieden. Daarnaast zijn bij de meeste activiteiten materialen te downloaden voor gebruik in de groep. Leerkrachtkaarten met een les(senserie)opzet, kaarten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, voorbeelden, lotto's leerspelen en ideeën voor attributen. Waar bruikbaar: verwijzingen naar boekentips in de bibliotheek.

Ook handig om na te volgen en van te leren: lesverslagen van collega's die de activiteit met de groep hebben gedaan.

Rkbs De Meerhoef, Veldhoven

Wanneer wat?

In een basisplanning zijn de activiteiten verdeeld over vijf perioden van zeven à acht weken. Per leerlijn wordt aangegeven of een activiteit vooral geschikt is om aan te bieden als lessenserie, als leesactiviteit of om regelmatig kort met de groep te doen. Teams kunnen op deze planning variëren. Middels registratieformulieren houden leerkrachten bij hoeveel lessen ze daadwerkelijk aan de leesactiviteiten hebben gewijd.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering voor lezen verschilt sterk per leerjaar. Zie voor meer informatie het document Tijd voor taal.

Probeer uit

De voorbeeldactiviteit: blinddoeklezen (groep 3-8).