Zinsbouw & grammatica

Essentie

Met deze leerlijn leren kinderen van groep 5-8 taalkundig en redekundig ontleden. Ook leren ze correcte, betekenisvolle zinnen te maken en te spelen met de mogelijkheden. Hoe kun je spelen met de constructie van zinnen en je toch houden aan de grammaticale regels?

Doelen en structuur

De leerlijn zinsbouw en grammatica telt 19 activiteiten verdeeld over vijf categorieën.
Per categorie zijn doelen aangegeven waar mogelijk gekoppeld aan de Referentiedoelen Taal.

Materialen

Op de digitale leeromgeving heeft elke activiteit zinsbouw een eigen pagina. Daarop staat het doel, een beschrijving en de wijze van aanbieden. Daarnaast zijn bij de meeste activiteiten materialen te downloaden voor gebruik in de groep. Leerkrachtkaarten met een les(senserie)opzet, kaarten waarmee leerlingen zelfstandig aan de slag kunnen, voorbeelden, leerspelen en ideeën voor attributen.

Ook handig om na te volgen en van te leren: lesverslagen van collega's die de activiteit met de groep hebben gedaan.

Jbs Gorkum, Gorinchem

Wanneer wat?

In een basisplanning zijn de activiteiten verdeeld over vijf perioden van zeven à acht weken. Per leerlijn wordt aangegeven of een activiteit vooral geschikt is om aan te bieden als lessenserie, of om regelmatig kort met de groep te doen. Teams kunnen op deze planning variëren. Middels registratieformulieren houden leerkrachten bij hoeveel lessen ze daadwerkelijk aan de activiteiten zinsbouw hebben besteed.

Tijdsinvestering

De tijdsinvestering voor activiteiten zinsbouw en grammatica is circa een half uur per week.

Probeer uit

De voorbeeldactiviteit: voegwoordenspel (groep 5-8).