Tijdsinvestering

Op basis van de Kwaliteitskaart Tijd voor taal van de PO-Raad is een vergelijkbare kaart Kansrijke Taal gemaakt, die per leerjaar en per leerlijn een tijdsinvestering voorstelt. Beide tijdsindelingen zijn naast elkaar geplaatst, zodat vergelijken mogelijk is.

  • Het document Tijd voor taal van Kansrijke Taal correspondeert met basisplanningen per leerlijn.
  • De kolom 'toegepast' correspondeert met de categorie 'toegepast' in de basisplanningen. Het betreffen activiteiten die niet als taal op het rooster staan maar als ander vak of vormingsgebied. Kansrijke Tasalactiviteiten zijn versterkend of ondersteuend voor dat andere vak- of vormingsgebied.  
  • Planning van de activiteiten per leerlijn over vijf periodes per jaar met behulp van perioderoosters.
  • Scholen maken met bovenstaande documenten schoolspecifieke roosters, plannings- en registratiekaarten.

Tijdsinverstering Kansrijke Taal

Geplaatst naast het advies van de PO-Raad.