Toetsen, evalueren, zorg

Toetsen en evalueren

  • We adviseren een toetskalender te volgen. De trendanalyse maakt dat ook noodzakelijk.
  • Daarnaast ontwikkelt Kansrijke Taal eigen toets- en evaluatievormen bijvoorbeeld het leesonderzoek technisch lezen. Centrale gedachtes: doelen delen, leerkrachten en leerlingen inhoudelijk betrekken bij de opbrengsten.
  • Om het delen van doelen makkelijkr te maken, zijn de doelen ook geformuleerd op kindniveau. Na een lessenserie kan met kinderen worden besproken of doelen zijn gehaald. Kinderen kunnen de doelen ook gebruiken om er bewijzen bij te verzamelen in een portfolio.

Trendanalyse

Trendanalyse wordt in de invoering van Kansrijke Taal deel van de schoolcultuur:

  • periodiek met het hele team
  • met een vast stappenplan / protocol beproefd in het taalleesverbetertraject Prisma/Kansrijke Taal
  • heeft betrekking op de uitslagen kwantitatieve, van kwalitatieve toetsing en bijvoorbeeld observatiegegevens van de leerkracht
  • Maatregelen na trendanalyse hebben betrekking op meerdere niveaus waaronder verbetering inhoudelijk aanbod, leerkrachtvaardigheden, instructie.

Zorg

Zorgmaatregelen na trendanalyse hebben betrekking op meerdere niveaus:

  • In de leerlijnen worden de zorgactiviteiten aangeven of bijgesteld.
  • In de directe instructie (DIM) wordt gedifferentieerd naar specifieke instructiebehoeften van kinderen.
  • Consequenties betreffen ook maatregelen wat betreft organisatie, aanbod en bijvoorbeeld leerkrachthouding- en vaardigheden.

Werken met leerlijnen

Dit document laat zien hoe leerlijnen worden aangepast op basis van trendanalyse. 

Bekijk ook: Kansrijke Taal & kwaliteit

Download het document Kansrijke Taal & kwaliteit op de pagina (Referentie)doelen.