Documenten Kansrijke Taal

Uitgangspunten van Kansrijke Taal

De uitgangspunten van Kansrijke Taal in een schema. Download dit document van de pagina Wat is Kansrijke Taal?

Brochure Kansrijke Taal

Download het aanbod Kansrijke Taal van de pagina Trainingen.

Onderbouwing Kansrijke Taal

Beknopte onderbouwing van het aanbod Kansrijke Taal (5 blz.). Download dit document van de pagina Wat is Kansrijke Taal?

Werken met leerlijnen

Dit document laat zien hoe leerlijnen worden aangepast op basis van trendanalyse. Download het van de pagina Toetsing, trendanalyse, zorg.

Kansrijke Taal & kwaliteit

Kwaliteitswaarborgen in Kansrijke Taal. Download Kansrijke Taal & kwaliteit van de pagina (Referentie)doelen.

Tijd voor taal

Hoeveel tijd rooster je in voor Kansrijke Taal per week? Download dit document van de pagina Tijdsinverstering.

Begrijpend lezen en Kansrijke Taal

Toelichting op de rol vanbegrijpend lezen per leerlijn en een overzicht van doelen en activiteiten. Download dit document van de pagina Leerlijnen in taartpunten

Kansrijke taalcompetenties

Competenties per taalessentie (taartpunt in het taartpuntenschema). Download dit document van de pagina (Referentie)doelen.

Stappenplan trendanalyse

Trendanalyse wordt in de invoering van Kansrijke Taal deel van de schoolcultuur: periodiek met het hele team en met een vast stappenplan. Download dit document van de pagina Toetsing, trendanalyse, zorg

Resultaten van een traject training en invoering

Kansrijke Taal wordt ingevoerd in een driejarig taject training e invoering.Download de resultaten van de pagina Invoering en beleid.

Kenmerken training en invoering

Download dit document van de pagina Invoering en beleid.

Taken regiegroep

Een regiegroep Kansrijke Taal bestaat uit directieleden, IB'er(s) en afhankelijk van de schoolgrootte een of meerdere leerkrachten en begeleidt en ondersteunt bij de invoering. Download de taakomschrijving van de pagina Invoering en beleid.