Vervolgtrajecten

Dit aanbod is bedoeld voor teams die een traject training en invoering Kansrijke Taal hebben afgerond.

Specialisatie

Expert worden in een deelaspect van Kansrijke Taal is een van de mogelijkheden om het taalonderwijs in school nog meer kwaliteit te geven. In een traject, dat één tot anderhalf jaar duurt, specialiseert een team zich naar keuze in:

 • Eén van de leerlijnen Kansrijke Taal
 • De raakvlakken tussen Kansrijke Taal en een zaakvak of wereldoriëntatie
 • De verbinding tussen Kansrijke Taal en het onderwijsconcept van de school (Jenaplan, EGO, Dalton, nieuw leren etc.)

In het specialisatietraject kunnen ook onderwerpen uit een traject intensivering (zie onder) worden opgenomen.


Dagdelen

7 dagdelen team, 3 dagdelen regiegroep, abonnement op de digitale leeromgeving. Klassenconsultaties zijn facultatief.

Intensivering

Stichting Kansrijke Taal blijft haar taalonderwijs ontwikkelen en inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Ook op school zal er van alles veranderen: nieuwe inzichten en ideeën, andere teamsamenstelling. En in de waan van de dag kan de aandacht verslappen. Redenen om Kansrijke Taal blijvend te vernieuwen en intensiveren. Daarvoor maken we een traject op maat. De schoolleiding en het team geven aan welke onderwerpen relevant zijn. Veel voorkomende:


Taal en didactiek

 • Leren werken met nieuwe lessen taal en lezen
 • Vaardigheden teamleden versterken: verdiepen van kwaliteit en verhogen van opbrengsten.
 • Toets- en evaluatievormen Kansrijke taal op groepsniveau leren hanteren en invoeren
 • Kinderen betrekken bij vorderingen
 • Inwerken en coachen nieuwe medewerkers door leerkrachtcoaches of regiegroepleden.


Beleid 

 • Quick scan: hoe staat het Kansrijke Taalonderwijs ervoor?
 • Borging van Kansrijke Taal
 • Kansrijke Taal in zorgplannen
 • Toets- en evaluatievormen van Kansrijke Taal deel van trendanalyse maken
 • Toegankelijk maken en actualiseren van leermiddelen Kansrijke Taal
 • Verantwoording en legitimering van Kansrijke Taal.


Dagdelen (afhankelijk van gemaakte keuzes):
3-8 dagdelen per jaar uitvoerend waarvan ten minste één met de regiegroep. Klassenconsultaties indien nodig.

Traject nieuwe leerkrachten

Voor een school met veel nieuwe collega's kan het lastig zijn de kwaliteit van Kansrijke Taal te blijven waarborgen. Voor de nieuwe leerkrachten zelf betekent het waarschijnlijk ook een verandering in werkwijze en kost het tijd en energie wegwijs te worden in het concept en de activiteiten. Het traject nieuwe leerkrachten is bedoeld om de inhaalslag soepeler te laten verlopen. De trainer traint  activiteiten die meteen kans geven op succes, geeft ter inspiratie inzicht in de praktijk van andere scholen en besteedt  aandacht aan het concept Kansrijke Taal. Elk nieuw teamlid krijgt daarnaast een ‘ coach', een teamlid dat als vraagbaak functioneert. Nieuwe leerkracht en coach bezoeken lessen van elkaar en de coach wordt door Stichting Kansrijke Taal getraind op de coachende rol.


Dagdelen
2 uitvoerend voor nieuwe leerkrachten en  1-2 uitvoerend voor de coaches en regiegroep.

Ondersteuning in zwaar weer

Als je school in minder rustig of zelfs wild vaarwater terecht komt kunnen inhoudelijke innovaties waar veel tijd en energie aan besteed is, in gevaar komen of wegzakken.  In zo'n proces kan veel kwaliteit verloren gaan. Dat dreigt dan ook voor Kansrijke Taal. Denk aan fusie, andere schoolleider(s), conflicten, slecht inspectierapport, andere koers door het bestuur.

We bieden schoolleiding en regiegroep aan afhankelijk van de situatie een plan op te stellen en de uitvoering helpen bewaken om Kansrijke Taal juist dan te borgen.

Hier zetten we medewerkers in die behalve Kansrijke Taaltrainers ook schoolbegeleider zijn.


Dagdelen
Met schoolleiding of regiegroep: in overleg.

Abonnement digitale leeromgeving

Na afronding van het traject is het is ook mogelijk om een abonnement te nemen op de digitale leeromgeving van Kansrijke Taal zonder ondersteuning of training. Het team heeft dan de beschikking over alle basisleerlijnen en -planningen, leermiddelen, lesopzetten en omschrijvingen van activiteiten, good practice, didactische aanwijzingen, evaluatiemiddelen, kinderdoelen, ideeën voor de inrichting van werkplekken, boek- en  websitesuggesties en plan- en registratieformulieren aansluitend bij de taartpunten Kansrijke Taal.

Kosten: € 500, - (≤ 12 leerkrachten) of € 800, - (≥13 leerkrachten) per jaar voor een abonnement voor het hele team (exclusief btw).

Kosten

De kosten van een traject kun je zelf berekenen:

 • Een dagdeel teambijeenkomst, regiegroep of klassenconsultaties van 3 à 4 uur kost € 550, -
 • Over elk dagdeel teambijeenkomst en regiegroep rekenen we een half dagdeel voorbereiding (€ 275, -). 
 • De voorbereiding voor klassenconsultaties wordt niet in rekening gebracht.
 • Gecombineerd met een traject kost een abonnement op de digitale werkplaats € 150, - (1-12 leerkrachten) of € 250, - (≥13 leerkrachten).
 • Dagdelen zijn vrijgesteld van btw.

Meer informatie

Overleg met de trainer of neem contact op met de coördinator Kansrijke Taal.

Monique Hansma
Telefoon: 0561 851 437
Mobiel: 06 408 02 610
E-mail: moniquehansma@kansrijketaal.nl