Volledig taalaanbod 4-12 jaar

Trajecten training en invoering voor teams in de basisschool

Teams leren werken met Kansrijke Taal in een traject training en invoering dat ongeveer drie jaar duurt. In het traject voeren leerkrachten en schoolleiding acht taalleerlijnen in van 4-12 jaar. Deze leerlijnen vormen een volledig taalaanbod en zijn vervangend voor de taalmethodes, spelling uitgezonderd. Daarnaast biedt het alle materialen voor alle taalactiviteiten buiten de methodes om. Bij de leerlijnen wordt passend pedagogisch en didactisch handelen getraind. Ten derde verrijken deelnemers in het traject de leeromgeving.

Verloop van het traject

Elk traject wordt afgestemd op de visie, werkwijze en grootte van de school. De bijeenkomsten vinden plaats in het eigen schoolgebouw. Hieronder een voorbeeld van een schema voor een schooljaar.

 

 Tijd Bijeenkomst   Inhoud  

Augustus
12.00u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.


Regiegroep
Teambijeenkomst 

1e leerlijn naar keuze, bijvoorbeeld 'woordenschat'. Tussen de bijeenkomsten door vindt de invoering plaats. Zie: stappenplan.

Oktober
12.00u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.

 


Regiegroep
Teambijeenkomst 

 

December
8.30u.-12.00u.
12.00u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.


4 kl. consultaties
Regiegroep
Teambijeenkomst

 

 
Februari
8.30u.-12.00u.


12.00u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.


8 kl. consultaties (met  een tweede trainer)
Regiegroep
Teambijeenkomst

 

1e en 2e leerlijn bijvoorbeeld 'Interessante onderwerpen'  
April
8.30u.-12.00u.
12.00u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.


4 kl. consultaties
Regiegroep
Teambijeenkomst

 

   
Juni
12.00u.-12.30u.
13.00u.-17.00u.


Regiegroep
Teambijeenkomst

 

   

Juni
13.00u.-17.00u.

Regiegroep

   

Stappenplan voor de invoering van Kansrijke Taal

Tijdens een traject worden per leerlijn onderstaande invoeringsstappen gezet.

 1. Kring en instructie
  In Kansrijke Taal heeft niet de methode maar de leerkracht de regie. Een traject begint dus met veel aandacht voor lesgeven en leerkrachtgedrag. Aandachtspunt: het gedrag trainen dat het beste past bij een bepaalde leeressentie of taartpunt (zie ook taartpuntenschema).

 2. Leerlijnen vaststellen
  Het team maakt leert de basisleerlijnen Kansrijke Taal intensief kennen en doet er ervaring mee op. Daarin staan doelen, activiteiten met omschrijvingen en verwijzingen naar verdere informatie. De leerlijnen en activiteiten zijn aan te passen aan de eigen schoolsituatie.

 3. Registreren en plannen
  Kansrijke Taal heeft planningen per leerlijn die schoolspecifiek gemaakt kunnen worden. Het team werkt met registratieformulieren waarmee leerlingen en leerkrachten bijhouden in hoeverre de planning is gehaald.

 4. Zelfstandig leren
  Als de kring- en instructieactiviteiten stevig verankerd zijn, wordt duidelijk aan welke eisen de materialen voor zelfstandig leren moeten voldoen. Het team werkt deze materialen verder uit en zet een organisatie voor zelfstandig leren op.

 5. Rijke leeromgeving
  De taalessenties van de verschillende taartpunten uit het taartpuntenschema worden door materialen, kleuren en sfeer zichtbaar gemaakt. Elke essentie vraagt een eigen specifieke leeromgeving. Dat kan een hoek zijn, een taalhuis, of leerplein maar ook een eenvoudige kist.

 6. Toetsen, evalueren en zorg
  Kwantitatieve gegevens (bijvoorbeeld de uitslagen van Cito-toetsen) en evaluatievormen van Kansrijke Taal worden regelmatig geanalyseerd. Het team kiest, in eerste instantie samen met de trainer, interventies op basis van de analyse en stelt zo nodig leerlijnen en planningen bij.

 7. Beleid
  Ten slotte wordt Kansrijke Taal verankerd in beleid. Hoe nieuwe leerkrachten worden ingewerkt, de manier waarop en wie materialen actualiseert, toegankelijk maakt voor alle teamleden en de wijze waarop Kansrijke Taal in zorgplannen worden opgenomen, zijn voorbeelden van zaken die in het taalbeleidsplan komen.

Digitale leeromgeving

Bij de start van een traject krijgen alle leerkrachten en stagiaires van een team toegang tot de werkplaats, de digitale leeromgeving van Kansrijke Taal. Daarop tref je aan: leerlijnen, leermiddelen, lesopzetten en omschrijvingen van activiteiten, good practice, didactische aanwijzingen, ideeën voor de inrichting van werkplekken, boek- en websitesuggesties en planningen en registratieformulieren. Ook geeft de leeromgeving de mogelijkheid contact op te nemen met andere scholen die werken met Kansrijke Taal.

Opbrengsten voor leerlingen

Kort samengevat is dit wat Kansrijke Taal leerlingen oplevert:

 1. Betekenisvol en uitdagend onderwijs waarop je zelf invloed hebt.
 2. Onderwijs aansluitend bij de Referentiedoelen Taal, waarin hoge, maar realistische verwachtingen worden gesteld.
 3. Kinderen leren:
  • Communiceren
  • Veel nieuwe woorden en de relaties daartussen
  • Lezen
  • Zinsbouw en grammatica
  • Dichten & gedichten, figuurlijke taal, spreekwoorden en gezegdes, tongbrekers
  • Kinderboeken lezen, beschouwen, verhalen maken, doen alsof
  • Kennis verwerven over interessante onderwerpen en die kennis presenteren
  • Je uitdrukken in taal, taal beschouwen, taal vormgeven.

Opbrengsten voor het team

 1. Betekenisvol en uitdagend onderwijs waarop je zelf invloed hebt.
 2. Doelgericht onderwijs dat voldoet aan de Referentiedoelen Taal en ook kinderdoelen heeft geformuleerd.
 3. Vaardigheid in (Kansrijke Taal)groepslessen.
 4. Planmatig aanbod met een registratiesysteem.
 5. Vaardigheid in het regisseren van zelfstandig leren.
 6. Doorgaande leerlijnen van groep 1-8 voor elke taalessentie uit het taartpuntenschema.
 7. Een rijke leeromgeving, met werkplekken voor elke taalessentie en uitdagende leermiddelen.
 8. Een systeem voor evaluatie, toetsing en zorg.
 9. Een regiegroep die zorgdraagt voor de voortgang van Kansrijke Taal en het beleid.

Kosten

De kosten van een traject kun je zelf berekenen:

 • Een dagdeel teambijeenkomst, regiegroep of klassenconsultaties van 3 à 4 uur kost € 550, -
 • Over elk dagdeel teambijeenkomst en regiegroep rekenen we een half dagdeel voorbereiding (€ 275, -). 
 • De voorbereiding voor klassenconsultaties wordt niet in rekening gebracht.
 • Gecombineerd met een traject kost een abonnement op de digitale werkplaats € 150, - (1-12 leerkrachten) of € 250, - (≥13 leerkrachten).
 • Dagdelen zijn vrijgesteld van btw.

Kansrijke Taal komt naar je toe

Eerst eens meer horen en zien? Nodig ons uit voor een informatiemiddag.

Resultaten

De resultaten van en traject training en invoering op en rij. Per school kunnen nuanceringen worden aangebracht. 

Taken regiegroep

Taken van de regiegroep Kansrijke Taal bestaande uit directieleden, IB'er(s) en afhankelijk van de schoolgrootte een of meerdere leerkrachten.