Is het mogelijk Kansrijke Taal in te voeren met een deel van het team?

De invoering van Kansrijke Taal is een innovatie waar je met het hele team aan werkt. Op basis van de leerlijnen Kansrijke Taal worden schoolspecifieke doorgaande taalleerlijnen samengesteld van 4-12 jaar en worden er onderlinge afspraken gemaakt waneer wat aan bod komt. Een gezamnelijke visie op taal en concrete uitwerkingen daarvan worden vastgelegd in een taalbeleidsplan. Een regiegroep houdt het overzicht. Trajecten Kansrijke Taal zijn daarom voor het hele team (inclusief directie).