Voor welk type scholen is Kansrijke Taal geschikt?

Trajecten Kansrijke Taal altijd zijn maatwerk en geschikt voor zeer uiteenlopende basisscholen. Zeer goed presterende scholen, scholen onder verscherpt toezicht, scholen met veel NT2 leerlingen, scholen van verschillend signatuur. Een relatief groot aantal scholen heeft een concept als uitgangspunt: Jenaplan, ErvaringsGericht, De Andere Basisschool, Nieuw leren, Circuitonderwijs, Freinet. Daarnaast zijn er ook scholen zonder duidelijk onderscheidend concept die werken met Kansrijke Taal.

 

Daarnaast is er een aanbod peuterspeelzalen en kinderopvang. Een gezamenlijk traject is ook mogelijk.

 

De invoering van Kansrijke Taal is speciaal geschikt voor voor basisscholen/ organisaties voor kinderopvang die naar zichzelf kijken als lerende organisatie.