Voor wie is Kansrijke Taal?

Kansrijke Taal is ontwikkeld voor peuters in peuterspeelzalen en kinderopvang en voor kinderen in in alle groepen van de basisschool. Er zijn doorgaande leerlijnen van 2-12 jaar.