Welke leerlijnen heeft Kansrijke Taal?

Kansrijke Taal heeft  acht leerlijnen van 2-12 jaar met doelen, 20 tot 50 activiteiten inclusief materialen en een planning.

  1. Communiceren
  2. Technisch lezen (voorbereidend, aanvankelijk en voortgezet)
  3. Woordenschat
  4. Zinsbouw en grammatica (groep 5-8)
  5. Gedichten, klankspel, figuurlijke taal
  6. Kinderboeken en verhalen
  7. Interessante onderwerpen
  8. Taal vormgeven.

Meer over leerlijnen