•Op welke manier kun je Kansrijke Taal verbinden met wereldoriëntatie en zaakvakken?