Over de Werkplaats

Voor wie?

De werkplaats is de digitale leeromgeving voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang die bezig zijn met een traject Kansrijke Taal of dat hebben afgerond.

Wat staat erop?

Kansrijke Taal heeft geen taalboeken. De materialen staan op de website.

Bekijk een aantal voorbeeldactiviteiten in de rubriek Over Kansrijke Taal:

Leerlijnen

In leerlijnen vind je:

 

  • Acht leerlijnen met doelen en activiteiten, waar mogelijk gekoppeld aan de Referentiedoelen Taal (1F en 2F).
  • De essentie van elke leerlijn
  • Per leerlijn 20 tot 60 activiteiten, met lesopzetten, leerkracht- en leerlingkaarten, praktijk uit basisscholen
  • basisplanningen
  • registratieformulieren
  • evaluatiemiddelen, toetsvormen
  • doelen op kindniveau
  • Ideeën en tips voor het inrichten van een rijke leeromgeving bij elke leerlijn.

Boeken & websites

In de rubriek Boeken & websites zoek je naar boektitels, spelletjes en websites passend bij een bepaalde leerlijn en leeftijdsgroep (nog in ontwikkeling). Dus woordenschatboeken bij de leerlijn woordenschat, informatieve boeken bij de leerlijn Interessante onderwerpen, Dichtbundes en websites met spreekwoorden bij de leerlijn gedichten, klankspel, figuurlijke taal etc. Zijn boeken specifiek geschikt voor één activiteit, zoals bijvoorbeeld boeken met tegenstellingen, dan worden ze ook bij de betreffende activiteit in de rubriek leerlijnen vermeld.

Wie is wie

In Wie is wie staat iedereen met een abonnement op de werkplaats, vaak met e-mailadres, groep waaraan ze lesgeven en functie (als die anders is dan leerkracht). Ook heeft iedereen de mogelijkheid interesses aan te geven. Wie is wie kunnen leden gebruiken om contact op te nemen met collega's van andere scholen of organisaties en van gedachten te wisselen of elkaar tips te geven.