Voegwoordenspel (groep 5-8)

Doel

In spel- en toepassingsituaties leren leerlingen zinnen construeren: worden vaardig in het op de juiste wijze construeren van zinnen.

Grammaticale onderwerpen

  • samengestelde zinnen
  • voegwoorden.

Omschrijving

In de kring rijgen leerlingen zinnen aaneen met behulp van kaarten waarop voegwoorden staan.

 

Opbouw van de activiteit en varianten

  1. Kinderen trekken blind een kaartje
  2. Leerkracht begint een verhaaltje
  3. Leerkracht stopt
  4. Kind dat denkt met zijn/haar voegwoord verhaal te kunnen vervolgen, doet dat
  5. Kind stopt
  6. Volgende kind.

Variant: vaste volgorde (na elkaar) of kind dat stopt geeft de beurt.

Eerst samen in de kring, dan in groepjes. Leerlingen van groep 7-8 schrijven in groepen en verhaaltje met minstens vijf voegwoorden. Het begrip voegwoord wordt ook in groep 5-6 gebruikt.

Hoe aangeboden?

Kort en regelmatig. Meer informatie in de basisplanning zinsbouw en grammatica.

Materialen

  • Kaartjes voegwoordenspel